Flugbindning.com sponsrar Sportfiskemässan

För att Sportfiskemässan skall bli fulländad så behövs en flugbindargata. I år sponsrar flugbindning.com tillsammans med Flugfiske i Norden, FlyDressing och Vision Flugbindargatan på Sportfiskemässan.

En nyhet på årets flugbindargata är att du som besökare har möjlighet att få binda flugor tillsammans med några av flugbindargatans duktiga flugbindare. En chans att verkligen få frottera sig och ta del av tekniker, tip och tricks från de bästa! De flugbindare som det finns möjlighet att binda med är

Tying Clinic Fredag Bord 1 Fredag Bord 2 Lördag Bord 1 Lördag Bord 2 Söndag Bord 1 Söndag Bord 2
10:10:45 Marcus Loranga Z

Flatwing

Martin Ångnell

Enk. dagsländekläckare

Marcus Loranga Z

Flatwing

Martin Ångnell

Enk. dagsländekläckare

Marcus Loranga Z

Flatwing

Martin Ångnell

Enk. dagsländekläckare

11-11:45 Leif Ehnström

Nattiskläckare

Alexander Gullstrand

Nattslända

Leif Ehnström

Nattiskläckare

Jocke Wallin

SupArpuppa

Leif Ehnström

Nattiskläckare

Carina Wallin

Nymf

12-12:45 Markus Hoffman

Quill Kläcker

Long Nguyen

Lady Caroline

Markus Hoffman

Quill Kläcker

Long Nguyen

Lady Caroline

Markus Hoffman

Quill Kläcker

Long Nguyen

Lady Caroline

13-13:45 Anders Grünning

Myra

Andreas Andersson

Öringdräpare

Anders Grünning

Myra

Andreas Andersson

Öringdräpare

Anders Grünning

Myra

Andreas Andersson

Öringdräpare

14-14:45 Jon Strand

Vulgata

John Williams

Welsh Classic

Jon Strand

Vulgata

John Williams

Welsh Classic

Jon Strand

Vulgata

Niklas Dahlin

Catskill dry

15-15:45 Linda Hotchkiiss

Virka en fluga

Martin Rudin

Semirealistisk fluga

Linda Hotchkiiss

Virka en fluga

Martin Rudin

Semirealistisk fluga

16-16:45 David Stenström

Gimå puppa

Carina Wallin

Nymf

David Stenström

Gimå puppa

Carina Wallin

Nymf

17-17:45 Leif Örtenholm

Havsöringsdräpare

Niklas Dahlin

Catskill dry

Leif Örtenholm

Havsöringsdräpare

Niklas Dahlin

Catskill dry

ser ni i schemat. Som ni förstår så är det enbart ett begränsat antal som kan få chansen, det kommer bli först till kvarn som gäller. Ni anmäler genom att sända ett mail med telefonnummer, önskad tid och vilken flugbindare ni önskar binda med till niklas@flugfiskeinorden.se. Vi kommer att ha allt nödvändigt material och verktyg på plats så ni behöver inte förbereda er på något sätt.