PayPal

Om Fiskecenter i Umeå AB

Flugfiske och flugbindningsmaterial

Fiskecenter i Umeå AB har ny adress from 1 november 2020. Den nya adressen är Norra Obbolavägen 139 (Granne med E:4an) Grunden till bolaget lades redan 2005 då webbutiken Havsfiskecenter startades. Under 2006 sattes en lokal butik med havsfiskeutrustning upp.

2007 köptes  konkursboet efter Crilles Flugfiske, med köpet följde för utom en massa flugfiske och flugbindningsmaterial även en hel del sommarfiske och isfiske.

2011 döptes webbutiken Crilles Flugfiske om till Flugbindning.com. I och med det blev satsningen på flugbindning tydligare.

2014 blev flyttarnas år. 1 april flyttades verksamheten till lokaler i centrala Långsele. Under hösten uppstod ett läge att överta den lokal i Umeå som Fiskecentrum varit etablerad i . 12 december öppnades butiken i Umeå. 

2017- 1/1 Gjordes butiken om till norrlands enda renodlade flugfiskebutik.

2020- 1/11 Flyttade till nya moderna lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå. Lokalerna ligger i anslutning till E4:an på Umeåälvens södra strand.

Varumärken som vi för är (Simms, Scientific Anglers, C & F Dessign, Scott, Hardy, Greys, Korkers, Keeper, Guideline, Vision, Rio, Frödin Flies, Fly Dressing, Fly & Co, Veniard, Wapsi, Hareline mfl