PayPal

Om Flufiskecenter i Umeå AB

Fiskecenter i Umeå AB har ny adress from 1 november 2020. Den nya adressen är Norra Obbolavägen 139 (Granne med E:4an) Grunden till bolaget lades redan 2005 då webbutiken Havsfiskecenter startades. Under 2006 sattes en lokal butik med havsfiskeutrustning upp.

2007 köptes konkursboet efter Crilles Flugfiske, med köpet följde för utom en massa flugfiske och flugbindningsmaterial även en hel del sommarfiske och isfiske.

2011 i april döptes webbutiken Crilles Flugfiske om till Flugbindning.com. I och med det blev satsningen på flugbindning tydligare.

2014 blev flyttarnas år. 1 april flyttades verksamheten till lokaler i centrala Långsele. Under hösten uppstod ett läge att överta den lokal i Umeå som Fiskecentrum varit etablerad i. 12 december öppnades butiken i Umeå. 

2017-01-01 Gjordes butiken om till Norrlands enda renodlade flugfiskebutik. Flugfiske är en nobel sport!

2020-11-01 Flyttade till nya moderna lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå. Lokalerna ligger i anslutning till E4:an några flugkast från Umeälvens södra strand och i anslutning till E4:an. Att ta sig från E4:an till våra lokaler går snabbt som en blixt. Endast ett flugkast från E4:an.

2023-07-01 Den lokala butiken byternamn från Fiskecenter till Flugfiskecenter. Även Facebook-kontot för Fiskecenter har nytt namn till Flugfiskecenter Umeå.