Flugbindartävling

Nattsländorna är en viktig insekt för oss nordiska flugfiskare. Den här tävlingen är därför helt inriktad på nattsländor. Tävlingen är egentligen tre separata tävlingar.

1) Nattsländans larv
2) Nattsländans puppa
3) Nattslända, vingad insekt

Tävlingen är öppen för alla flugbindare.

Priser
I alla tre klasserna delas priser ut enligt följande;
1:a Värdecheck om 1.000 SKr
2:a Värdecheck om 600 SKr
3:e Värdecheck om 400 SKr

Ett antal tröstpriser kommer att lottas ut bland de deltagare som inte placerar sig på prispallen. Som exempel kan nämnas att det finns 3 askar med flugor bundna av Janne Edman som kommer att lottas ut.

Värdecheckarna löser du in i vår webshop.

Tävlingen pågår till 2011-10-31

 

One thought on “Flugbindartävling

  1. Pingback: Magnus Holmström » Blog Archive » Flugbindartävling